Scouting Academy module 8: Veiligheid.

Het hoeft maar 1x fout te gaan!
Deze module gaat over het veilig werken binnen Scouting en vooral binnen je speltak. Bewustwording is daarbij heel belangrijk.

Verhoog de veiligheid bij de uitvoering van je activiteiten en schrijf je vandaag nog in! Wanneer je met je speltak bijvoorbeeld de uitdaging wilt gaan opzoeken in de vorm van een pionierobject, gaat hiken, vuur wilt maken of gebruik wilt maken van de in de natuur aanwezige mogelijkheden, dan moet je je ervan bewust zijn waar je aan begint. Met bewustwording wordt bedoeld dat jij en je mede leidinggevenden weten wat je van plan bent en hoe je een bepaald spelprogramma in de door jou gekozen omgeving wilt gaan uitvoeren. Werken is in Nederland gebonden aan regels en voorschriften die moeten voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden. Wellicht heb je binnen je werksituatie wel eens gehoord van de Arbo-regels. De Arbo staat voor de arbeidsomstandighedenwet, en bevat rechten en plichten over de arbeidsomstandigheden van personen. Alhoewel je als Scoutingvrijwilliger niet in dienst bent, zijn niet alle Arbo regels binnen Scouting van toepassing, echter, Scouting Nederland hecht veel waarde aan het veilig werken met en door alle leden van Scouting.

Frequentie 1 x per seizoen

Module 8 informatie

Veiligheidsbladen

Verslag training 24 maart 2016 SA Module8 2016