Scouting Academy Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën

Ieder mens maakt een lange ontwikkeling door. Die ontwikkeling begint bij de geboorte en eindigt in
principe niet; je blijft je hele leven leren en veranderen. De ontwikkeling vindt plaats zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak.

Het kind maakt allerlei ontwikkelingen door. Deze ontwikkeling verloopt per individu in een eigen
tempo. Soms leert het heel snel, maakt het allerlei veranderingen door. Dan staat het weer een tijdje
stil, valt misschien zelfs een beetje terug om het geleerde te verwerken, en gaat dan weer verder.
We gaan in op vier ontwikkelingsterreinen: verstandelijk, lichamelijk, sociaal en emotioneel. In de
beschrijving beginnen we met de peuter/jonge kleuter om de relatie van de voorgaande periode met
de beverleeftijd te schetsen.

Deze module bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de beleving van het spel, het tweede
over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het derde deel gaat over ander gedrag of
problematisch gedrag waar je mee te maken kunt krijgen en waar je rekening mee moet houden.

Door bestudering van deze module wordt basale kennis van het ontwikkelingsniveau van kinderen in
de betreffende speltak verkregen. Met deze kennis zijn leidinggevenden in staat pedagogische
veiligheid te bieden.

 

Frequentie 1 x per seizoen