Scouting Academy Module 4: Leeftijdseigen kenmerken

Ieder mens maakt een lange ontwikkeling door. Die ontwikkeling begint bij de geboorte en eindigt in principe niet; je blijft je hele leven leren en veranderen. De ontwikkeling vindt plaats zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak. Deze twee zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden. Behalve deze individuele ontwikkeling zijn er ook ontwikkelingsfasen te onderscheiden. Dit zijn kenmerken per leeftijdsgroep. Zij geven de accenten aan die in een bepaalde periode de hoofdrol spelen.  
In deze training gaan we in op vier ontwikkelingsterreinen: verstandelijk, lichamelijk, sociaal en emotioneel. In de beschrijving beginnen we met de peuter/jonge kleuter om de relatie van de voorgaande periode met de beverleeftijd te schetsen. 
Deze module bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de beleving van het spel, het tweede over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het derde deel gaat over ander gedrag of problematisch gedrag waar je mee te maken kunt krijgen en waar je rekening mee moet houden.
Wil je daar meer over weten en je eigen ideeën en ervaringen eens uitwisselen met andere scouts, meld je dan aan voor deze module.

Frequentie 1 x per seizoen

module 4 informatie