Scouting Academy module 11 en 12:: Gespreks en overlegtechnieken / Evalueren.

 

 we gaan dieper inop gesprekstechnieken. Zowel in

individuele gesprekken als binnen overleg binnen je team en vergaderingen.

Natuurlijk heb je al ervaring en weet je wel hoe het moet, maar durf je jezelf ook

te presenteren binnen zo’n gesprek of overleg?

Frequentie 1 x per seizoen