Scouting Academy module 10: Gewenst gedrag en gedragscode.

 In deze module vind je voor de twee onderdelen van de deelkwalificatie Gewenst gedrag.

Deze twee onderdelen van de deelkwalificatie Gewenst gedrag zijn:

  • Gedragscode
  • Veilig sociaal klimaat

In de Scoutingwet staan zinnen als “Een scout is eerlijk”, “Een scout is vriendelijk” en

“Respecteert zichzelf en anderen”. Daarmee leggen de wet en belofte een stevig

fundament voor een goede omgang met elkaar. Helaas leven we niet in een ideale wereld.

Scouting maakt deel uit van onze maatschappij en alle onwenselijke zaken die daarin

voorkomen, komen ook bij Scouting voor: pesten, diefstal, misbruik en

kindermishandeling zijn helaas onze deur niet voorbij gegaan. 

Veel grenzen in het contact tussen leiding en jeugdleden binnen Scouting zijn niet

eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind

heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om

aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken

die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel

kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is

wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen

vrijwilligers en kinderen die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar!

Deze module besteedt aandacht aan het voorkomen van ongewenste situaties en laat zien

hoe je samen met de kinderen kunt werken aan een sociaal veilige sfeer.

 

Frequentie 1 x per seizoen