Deze module gaat over het veilig werken binnen Scouting en vooral binnen je speltak. Bewustwording is daarbij heel belangrijk.Werken is in Nederland gebonden aan regels en voorschriften die moeten voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden. Wellicht heb je binnen je werksituatie wel eens gehoord van de arbo-regels. De arbo staat voor de arbeidsomstandighedenwet, en bevat rechten en plichten over de arbeidsomstandigheden van personen. Alhoewel je als Scoutingvrijwilliger niet in dienst bent, zijn niet alle arbo regels binnen Scouting van toepassing, echter, Scouting Nederland hecht veel waarde aan het veilig werken met en door alle leden van Scouting. 

Wanneer je met je speltak bijvoorbeeld de uitdaging wilt gaan opzoeken in de vorm van een pionierobject, gaat hiken, vuur wilt maken of gebruik wilt maken van de in de natuur aanwezige mogelijkheden, dan moet je je ervan bewust zijn waar je aan begint. Met bewustwording wordt bedoeld dat jij en je mede leidinggevenden weten wat je van plan bent en hoe je een bepaald spelprogramma in de door jou gekozen omgeving wilt gaan uitvoeren. Het betrekken van de jeugdleden is een goed initiatief, echter de leeftijd van het jeugdlid kan bepalend zijn of je kiest voor een samenwerking met de jeugdleden bij de uitvoering van het spelprogramma. Al naar gelang de complexiteit van de situatie en constructie, is een goede voorbereiding essentieel. Vraag eens na bij collega Scoutingleidinggevenden hoe zij een bepaald programma hebben aangepakt.

Preventie.

Om te voorkomen dat er ongevallen ontstaan, hanteren we binnen Scouting een aantal algemene veiligheidsregels die ervoor moeten zorgen dat de kans op ongevallen zeer klein is.

• Kijk om je heen: is de locatie veilig genoeg voor wat je wilt gaan doen?

• Als het niet veilig is, wat zijn dan de mogelijke risico’s? 

• Is het mogelijk om die risico’s te vermijden? Wat kun je hiertegen zelf doen (denk aan bescherming of specifieke hulpmiddelen)?

 

Overleg met je mede leidinggevenden, en bespreek wat je gaat doen voordat je aan de slag te gaat. 

De inhoud van de diverse hoofdstukken is voor een groot deel gebaseerd op de veiligheidsbladen zoals die afgelopen jaren door Scouting Nederland ontwikkeld zijn. Deze veiligheidsbladen kun je downloaden op ww.scouting.nl. 

 

Na het doorlopen van deze module:

 

• weet je in grote lijnen welke veiligheidsaspecten er kunnen spelen bij de verschillende

 

spelvormen. Je weet waar je meer informatie kunt vinden voor verdere verdieping;

 

• kun je inschatten in welke situaties er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan en heb je een beeld

 

hoe je deze risico’s kunt vermijden of kunt verkleinen;

 

• kun je met collega leiding overleggen over mogelijke veiligheidssituaties binnen jullie groep of

 

speltak en ben je bereid je pro-actief op te stellen om veiligheid te bevorderen.